Стрипер хедер Shelbourne CVS - специалистът по зърното


Стрипер хедер Shelbourne CVS - специалистът по зърното
Стрипер хедер Shelbourne CVS - специалистът по зърното

 

Shelbourne Reynolds е открил, че ограничаващ фактор в работата на комбайна е неспособността на машината да се справи с големи количества слама, както и да отдели зърното от нея. Стрипер хедер Shelbourne CVS е създаден така, че да намали сламата, която постъпва в комбайна и по този начин да увеличи значително неговия капацитет.

 

Стрипер хедер Shelbourne CVS:

- 16, 18, 20, 22, 24, 28 & 32-футови модели

- повишен капацитет при жътва

- подобрено качество на зърното

- успешно прибиране на полегнали и ударени от градушка култури

- изключително подходящ за No-Till технология.


Стрипер хедер Shelbourne CVS подсигурява на един среден комбайн допълнителен потенциал от 30% до 50%. Към комбайна постъпва само зърно, без слама, което повишава производителността и намалява загубите.

Стрипер хедер Shelbourne CVS дава възможност на фермерите да жънат 10 - 15 дни по-рано от обичайното при висока влажност (до 35%) и след това по-рано да засяват втора или покривна култура в редиците ожъната сламата, използвайки наличната в повече влага в почвата. Именно тази стърчаща слама осигуряват изключително благоприятна посевна среда. Сеитбата е улеснена и още по-качествена. Контактът семена / почва е значително по-добър, което благоприятства бързото поникване.

ПО-РАННА ЖЪТВА =

  • пшеница с по-добро качество,
  • по-ранно засяване на втора култура или покривна култура,
  • по-високи добиви от втората култура и по-добре развита покривна култура. 

Полегнали и увредени от неблагоприятни метеорологични условия посеви - по време на жътва, благодарение на обратното въртене на обелващия ротор, вече става възможно от земята да се повдигнат полегналите или ударени от градушка посеви. Приемът на слама се поддържа нисък. Повишава се производителността, голяма част от зърното е прибрано. 

Зърнопроизводителите по цял свят гледат на стрипер хедер Shelbourne CVS като на най-ефективното средство за жънене на житни посеви и цветя. Тъй като всички стебла и боклук остават на полето, вече не се налага комбайнът да се затормозява - първо да овършее семената, а след това да ги отдели от плявата. Оборудван със стрипер хедер Shelbourne CVS, комбайнът трябва единствено да прибере зърното в бункера. Всичко това води до високи добиви и чисти семена. 

Вместо да обръсне терена до голо като с конвенционален хедър, стрипер хедер Shelbourne CVS оставя растителните остатъци да стърчат в полето. Тази стърчаща слама изиграва огромна консервираща роля - от една страна през зимата задържа снега в полето, а от друга пази сянка на почвата през лятото - така почвата не се загрява и влагата от нея не се изпарява. Стърчащата слама осигурява идеална среда за прилагане на No-Till технология.

  https://www.youtube.com/watch?v=l07euKVAAdI

 
 


 бул. „Цариградско шосе“ 131, 1784 7-ми 11-ти километър, София

 agrimat.bg@gmail.com

+359 877 019 777

+359 878 011 234

© 2016 - 2019 Всички права запазени