Стрипер хедер Shelbourne CVS - специалистът по зърното

 

Shelbourne Reynolds е открил, че ограничаващ фактор в работата на комбайна е неспособността на машината да се справи с големи количества слама, както и да отдели зърното от нея. Стрипер хедер Shelbourne CVS е създаден така, че да намали сламата, която постъпва в комбайна и по този начин да увеличи значително неговия капацитет.

 

Стрипер хедер Shelbourne CVS:

- 16, 18, 20, 22, 24, 28 & 32-футови модели

- повишен капацитет при жътва

- подобрено качество на зърното

- успешно прибиране на полегнали и ударени от градушка култури

- изключително подходящ за No-Till технология. бул. „Цариградско шосе“ 131, 1784 7-ми 11-ти километър, София

 agrimat.bg@gmail.com

+359 877 019 777

+359 878 011 234

© 2016 - 2020 Всички права запазени